Al Imam Ibnu Daqiq (625-702 H)

NAMA DAN NASABNYA

Nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Abu Al Fath Muhammad bin Ali bin Wahb bin Muthi’ Al Qusyairi Al Manfaluthi Ash Sha’idi Al Maliki Asy Syafi’i. Banyak menulis kitab, dan beliau juga pensyarah Al Arbai’in An Nawawiyyah.

KELAHIRANNYA

Dilahirkan pada bulan Sya’ban tahun 625 H, dekat Yanbu’, Hijaz. Beliau mendengar dari Ibnu Al Muqirah, tetapi beliau ragu mengenai cara pengambilan. Beliau menuturkan dari Ibnu Al Jumaizi, Sabth As Salafi, Al Hafizh Zakiyuddin dan sejumlah kalangan. Sementara di Damaskus, dari Ibnu Abdid Da’im dan Abu Al Baqa’ Khalid bin Yusuf.

KARTA TULISNYA

Beliau menulis Syarh Al Umdah, kitab Al Ilmam, mengerjakan Al Imam fi Al Ahkam, yang seandainya selesai tulisannya, niscaya menca-pai 15 jilid, dan mengerjakan kitab mengenai ilmu-ilmu Hadits.

Beliau salah seorang cendekiawan pada masanya, luas ilmunya, banyak kitab-kitabnya, senantiasa berjaga (untuk shalat malam), senantiasa dalam kesibukan, tenang lagi wara’. Jarang sekali mata melihat orang sepertinya.

Beliau memiliki kemampuan yang mumpuni mengenai ushul dan ma’qul, serta ahli mengenai ilat-ilat manqul. Menjabat sebagai qadhi di negeri Mesir beberapa tahun hingga meninggal dunia. Beliau, berkenaan dengan masalah bersuci dan air, sangat ragu-ragu.

Al Hafizh Quthbuddin mengatakan, “Syaikh Taqiyuddin adalah imam pada masanya dan termasuk orang yang tinggi dalam ilmu dan kezuhudan dibandingkan sejawatnya. Tahu mengenai dua madzhab, imam mengenai dua prinsip madzhab, hafizh dan seksama dalam Hadits, dan ilmu-ilmunya. Beliau dijadikan perumpamaan mengenai hal itu. Beliau simbol dalam hafalan, keseksamaan dan ketelitian, sangat besar rasa takutnya, senantiasa berdzikir, dan tidak tidur malam, kecuali sedikit. Beliau menghabiskan malamnya di antara menelaah, membaca Al Qur’an, dzikir dan tahajjud, sehingga berjaga menjadi kebiasaannya. Seluruh waktunya diisi dengan suatu yang berguna. Beliau banyak belas kasih kepada orang-orang yang sibuk lagi banyak berbuat kebajikan kepada mereka.

Beliau wafat pada tahun 702 H.

[Disalin dari Biografi Ibnu Daqiq Al Ied dalam Tadzkirah Al Huffazh, Adz Dzahabi]

___________________________________________________________

Sumber:

Disadur dari www.ahlulhadist.wordpress.com, dengan sedikit perbaikan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: