Al Imam Ash Shan’ani (1059-1182 H)

NAMA DAN NASABNYA

Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Ismail bin Shalah Al Amir Al Kahlani Ash Shan’ani. Beliau dilahirkan pada tahun 1059 H di daerah yang bernama Kahlan, dan kemudian beliau pindah bersama ayahnya ke kota Shan’a, ibukota Yaman.

Beliau menimba ilmu dari ulama yang berada di kota Shan’a, lalu kemudian beliau rihlah (melakukan perjalanan) ke kota Mekkah dan membaca Hadits di hadapan para ulama besar yang ada di Mekkah dan Madinah.

Beliau menguasai berbagai disiplin ilmu sehingga beliau mengalahkan teman-teman seangkatannya. Beliau menampakkan kesungguhannya, berhenti ketika ada dalil, jauh dari taklid dan tidak memperdulikan pendapat-pendapat yang tidak ada dalilnya.

Beliau mendapatkan ujian dan cobaan yang menimpa semua orang yang mengajak kepada kebenaran dan mendakwahkannya secara terang terangan pada masa-masa penuh fitnah dari orang yang sezaman dengan beliau, Allah –Subhanahu wa Ta’ala– telah menjaga beliau dari makar mereka dan melindungi beliau dari kejelekan mereka.

Kahlifah Al Manshur, yang termasuk penguasa Yaman, mempercayakan kepada beliau untuk memberikan khutbah di Masjid Jami’ Shan’a. Beliau terus-menerus menyebarkan ilmu dengan mengajar, memberi fatwa dan mengarang. Beliau tidak pernah takut terhadap celaan manusia ketika beliau berada dalam kebenaran dan beliau tidak memperdulikan dalam menjalankan kebenaran akan ditimpa ujian, sebagaimana telah menimpa orang orang yang mengikhlaskan agama mereka untuk Allah. Beliau lebih mendahulukan kerihaan Allah di atas keridhaan manusia.

Sangat banyak orang orang yang datang menimba ilmu dari beliau, mulai dari orang orang yang datang menimba ilmu dari beliau, mulai dari orang orang yang khusus maupun masyarakat umum, mereka membaca di hadapan beliau berbagai kitab Hadits dan mereka mengamalkan ijtihad-ijtihad beliau, serta menampakkannya kepada orang orang.

Beliau memiliki banyak karangan, diantara karangannya adalah:

  1. Subul As Salam
  2. Minhat Al Ghaffar
  3. Syarh At Tanfih fi Ulum Al Hadits, dan lain lain.

Beliau memiliki karangan-karangan yang lain yang ditulis secara terpisah, yang seandainya dikumpulkan, maka akan menjadi berjilid-jilid.

Beliau memiliki syair yang fasih dan tersusun rapi yang kebanyakan berisi tentang pembahasan-pembahasan ilmiah dan bantahan terhadap orang orang di zaman beliau. Kesimpulannya, beliau adalah seorang ulama yang melakukan pembaharuan terhadap agama.

Beliau wafat pada hari ketiga bulan Sya’ban tahun 1182 H pada umur beliau 123 tahun. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Amin.

[Sumber: Diterjemahkan dari Muqaddimah kitab Subul As Salam. (Disalin dari kitab That-hir Al I’tiqad ‘an Adran Asy Syirk wa Al Ilhad, karya Al Imam Ash Shan’ani –rahimahullah. Penerjemah Abu Athiyah As Sorawaky. Muraja’ah Al Ustadz Abu Abdirrahman Ibnu Yunus. Penerbit Gema Ilmu, 1427 H)]

___________________________________________________________

Sumber:

Disadur dari www.ahlulhadist.wordpress.com, dengan sedikit perbaikan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: